VERZEKERING

VERZEKERING

Samenkomen met kinderen en jongeren houdt onvermijdelijk risico’s in. Enthousiast spelen, op tocht gaan en jezelf amuseren in je groep zijn zaken die een goede verzekering meer dan noodzakelijk maken.

Maar niet alles is te verzekeren! Dikwijls worden verantwoordelijkheden onterecht doorgeschoven naar de Chiroleiding. Voor zaken waar ouders normaal aansprakelijk gesteld worden, zal gewoonlijk dezelfde verantwoordelijkheid gelden, al gebeurden die zaken in Chiroverband.

Hieronder vatten we de zaken kort samen. Wil je meer weten, bekijk dan onze verzekeringspolis.
Waarvoor ben je in de Chiro verzekerd?

1. De Burgerlijke Aansprakelijkheid

Iemand begaat een fout, met lichamelijke of stoffelijke schade als gevolg.

Wanneer je kind schade berokkende aan ‘een derde’ (= andere kinderen van de Chiro of personen of materialen vreemd aan de groep), dan valt dit niet ten laste van de Chiropolis, maar wel van je eigen familiale verzekering. Dat is bij wet geregeld in 1992 en concreet gemaakt door een overeenkomst tussen de verzekeringsmaatschappijen. Bij materiële schade moet je altijd zelf een vrijstelling betalen van ongeveer 200 euro.

Als je geen familiale polis hebt, zal de Chiroverzekering de schade betalen op dezelfde manier als de familiale polis, dus ook met de vrijstelling voor materiële schade van 200 euro die je zelf moet betalen.

De leiding is verzekerd voor de Burgerlijke Aansprakelijkheid in geval van toezicht- en organisatiefouten. Wanneer er in de Chiro een ongeval gebeurt en je vindt dat dit te wijten is aan een toezichts- of organisatiefout, dan kun je de leiding burgerlijk aansprakelijk stellen via je eigen rechtsbijstandsverzekering van de familiale polis (dus de familiale van het slachtoffer).

2. Ongevallenverzekering

Het gaat hier over gewond raken door een plotse gebeurtenis.

Bij een ongeval stuurt de leiding binnen de 8 dagen een ongevalsaangifte én een medisch attest naar LDB, de verzekeringsmakelaar van Chiro. Als ouder ontvang je dan een brief met een dossiernummer. Nadat je alle kosten voor dokters, apothekers, kliniek, enz., betaald hebt, ga je naar jouw mutualiteit. Die betaalt haar aandeel terug en levert een formulier af waarop de bijdrage vermeld staat die je zelf betaald hebt.

Stuur dat naar Interdio, Kempische Steenweg 404 , 3500 Hasselt, met vermelding van je dossiernummer en je eigen rekeningnummer.

Let op: een ziekte tijdens een bivak is geen ongeval en valt onder de gewone terugbetalingen via de mutualiteit. Schade aan een bril is enkel verzekerd als dat gepaard gaat met lichamelijk letsel.

3. Overlijden en blijvende invaliditeit

Ook in deze gevallen voorziet de Chiroverzekering een vergoeding. Voor alle details hierover raadpleeg je best de polis.

4. Materiële schade

Persoonlijke bezittingen van je kind (kleren, rugzak, fiets, enzovoort) zijn niet verzekerd door de Chiropolis.

Als je je auto gebruikt voor de Chiro, is dat op eigen verantwoordelijkheid. De schade berokkend aan ‘een derde’ is ten laste van je eigen autoverzekering. Eigen schade door eigen fout is volledig voor jou. Daarom vragen we uitdrukkelijk je auto nooit door anderen te laten besturen. Het is mogelijk om een tijdelijke autoverzekering te nemen.

Bekijk hier de verzekeringsbrochure van Chiro nationaal!

**** Deze uitleg is officieel van chiro nationaal. Hierover heeft Chiro Sint Dionysus Putte grens niets te zeggen!. CHIRO NATIONAAL ****