GDPR

GDPR

Op 25 mei 2018 trad de nieuwe Europese Privacywet (GDPR) in werking. Naar aanleiding hiervan hebben wij een Privacyverklaring opgesteld waarin we toelichten welke persoonsgegevens we verwerken, waarvoor we dit doen, de manier waarop we dit doen, de beveiliging hiervan, enzovoort. Deze privacyverklaring kan u terugvinden op onze website. Het is noodzakelijk dat u deze aanvaard zodat wij de gegevens van uw kind kunnen gebruiken om haar in te schrijven.